I Spel Ned Guet Klavier Songtext

Peach Weber

von Mehr Songtexte

I Spel Ned Guet Klavier Songtext
Ueh, ueh weh, ueh, ueh. Ueh, ueh weh, ueh, ueh. Ueh, ueh weh, ueh, ueh. Ueh, ueh weh, ueh, ueh. [ZWISCHENSPIEL] I spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i spel ned guet Klavier. Lang hani güebt, lang hani güebt, lang hani güebt, aber gnützt hetz nüt. Lang hani güebt, lang hani güebt, lang hani güebt, aber gnützt hetz nüt. [ZWISCHENSPIEL] I spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i spel ned guet Klavier. I cha doch nüt, i cha doch nüt, i cha doch nüt defür. I cha doch nüt, i cha doch nüt, i cha doch nüt defür. I cha doch nüt, i cha doch nüt, i cha doch nüt defür. I cha doch eifach nüt defür! [ZWISCHENSPIEL] Man müsste Klavier spielen können, ja dann hätte man Glück bei den Fraun. Man müsste Klavier spielen können, ja dann hätte man Glück bei den Fraun. [ZWISCHENSPIEL] I spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i spel ned guet Klavier, i cha doch nüt defür. I cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i cha doch nüt defür, i spel ned guet Klavier. [ZWISCHENSPIEL] Oh yeahh! That's the groove! Move your Body! I chume nümme druus, i chume nümme druus, i chume nümme druus, es het eifach vil z vil Taschte! Jetz jagen denn id Luft, jetz jagen denn id Luft, jetz jagen denn id Luft, de Chäibe Chlitterchaschte! ,,Jo chum Frida, bring mer d Gitarre!'' ,,Jo, da chasch ja au nid besser!''