Irland Songtext
Seo dhibh a chairde duan Oglaigh, Cathreimeach briomhar ceolmhar, Ar dtinte cnamh go buacach taid, 'S an speir go min realtogach Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo 'S go tiunmhar gle roimh thiocht do'n ló Fé chiunas chaomh na hoiche ar seol: Seo libh canaldh Amhran na bhFiann. Curfá Sinne Fianna Fail a tá fe gheall ag Éirinn, Buion dár slua thar thoinn do ráing chugainn, Fé mhoid bheith saor. Sean tir ár sinsir feasta Nl fhagfar fé'n tioran ná fé'n trail Anocht a théam sa bheama bhaoil, Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil Le guna screach fé lámhach na bpiléar Seo libh, canaidh Amhran na bhFiann. Cois banta réidhe, ar árdaibh sleibhe, Ba bhuachach ár sinsir romhainn, Ag lámhach go trean, fé'n sár-bhrat sein Ta thuas sa ghaoith go seolta Ba dhuchas riamh d'ár gcine chaidh Gan iompail siar ó imirt áir, 'S ag siul mar iad i gcoinne námhad Seo libh, canaidh Amhran na bhFiann. Curfá A bhuion nách fann d'fhuil Ghaeil is Gall, Sin breacad lae na saoirse, Ta sceimhle 's scanradh i gcróithe namhad, Roimh ranna laochra ár dtire. Ár dtinte is trieth gan spréach anois, Sin luisne ghlé san spéir anoir, 'S an biobha i raon na bpiléar agaibh: Seo libh, canaidh Amhrán na bhFiann. Curfá