Du Gamla Du Fria Songtext

Nationalhymne

von Mehr Songtexte

Du Gamla Du Fria Songtext
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nordDu tysta, Du glädjerika sköna!Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. :/Du tronar på minnen från fornstora dar,då ärat Ditt namn flög över jorden.Jag vet att Du är och Du blir vad du var./:Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. :/Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,din trohet till döden vill jag svära.Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,/:din fana, högt den bragderika bära. :/Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,för Sverige, den kära fosterjorden.Jag byter Dig ej, mot allt i en värld.:/Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. :/