Vinter Songtext
Över bäckars dimklädda stränder
Där lavklädda stenar stillsamt glimmar
Viskar vindarna stilla framåt
I vinterdimmans vita trådar

Vinterns makt om skogen sluter
Sakta vaggas in i dvala
Som om alla andars makt är borta
In i Kung Bores land vi sluts
Vita snötussar faller
I dunkelmörkrets krest
Ulvar kallar
Mot dold månes ljus

Känn frosten i luften bita
Se iskristaller himlen spegla

Hedar står som frusna hav
Klädda i skogsöars dystra prakt
Hör vargens yl i skymningstid
Sorgesamt hälsande bister natt

Se vinterlandet sin skönhet visa
när solen höjt sin gryningskropp
I tystlåten vildmarks vita vidd
Vid fjällsköns frusna vatten

Gyllene sol i horisonten
Sjunker i frostklätt hav
Ulvar kallar
Mot upphöjd månes ljus

Känn frosten i luften bita
Se iskristaller himlen spegla

Driv med vinden
Genom dimmors stråk
Följ älven
På färd genom fjäll
Känn frosten i luften bita
Se iskristaller himlen spegla