Solringen Songtext
Sola gjekk i ringen, sumaren sende
Hanar galar rismål for alvar i enga

Avl i bringa - Avl i jordi

Hanar galande, galdrar groande
Nornar spinnande, lagnadar bindande
Gudar gråtande, ulvar ulande
ravnar ropande, risar sovande
Skuggar truande, aksen skinande
ulvar jagande soli flyktande