Sat ?ivota Songtext
Andrea Čubrić - Sat ?ivota Sat ?ivota u mom srcu sve je ti?i Bile zore daje? drugome Moja ruka odkad sa mnom vi?e nisi Nima volje da ga navije Sat ?ivota svoje zadnje ure tuče Ka da ka?e da valjalo bi poć Bacila sam svoje sriće zlatne ključe, Nikad vi?e, zbogom, laka noć Bez tebe sam ja ka more bez dna ?to uzaludno nada se jo? povratku tvome Samo korak il' dva između nade i očaja, Cila mladost u vltar baćena Ko mi je pokoru da Moj lipi ?ivote, Da tro?im te je Na suze i note.