Salario Qawali Songtext

99 Posse

von Curre Curre Guagliò

Salario Qawali Songtext
Scinn' ambress' mamma mia ce stà a manifestazione
o burdell' a polizia o votta votta ò curdone
a fà o burdell' mmiez' à via é lott' l'occupazione
te fai nà marenna e via l'università à riunione
vogl'ò salario garantit'
ò salario garantit'

vogl'ò salario garantit'


vogl'ò salario garantit'

vogl'ò salario garantit'