Rossinhol Songtext

Qntal

von Qntal I

Rossinhol Songtext
"Rossinhol, el seu repaire
m'iraz ma dona vezer
e diguas li'l mieu afaire
et ill digua't del siue ver,
e man sai
com l'estai,
mas de mi'll sovenha,
que ges lai
per nuill plai
ab si no't retenha,

qu'ades no'm tornes retraire
son star e son captener,
qu'ieu non ai paren ni fraire
don tant ho vueilla saber."
Ar s'en vai
l'auzels guai
dreit vas hon ill renha,
ab essai,
ses esglai,
tro qu'en trob l'ensenha.

Quan 'auzeletz de bon aire
vi sa beutat aparer,
dous chant commencez a braire,
si com sol far contra'l ser;
pueis se tai,
que non brai,
mas de liei s' enghenha,
co'l retrai
ses pantai
so qu'ill auzir denha.

"Sel que'us es verais amaire,
volc qu'ieu en vostre poder
vengues sai esser chantaire,
per so que'us fos a plazer.
E sabrai
quan veirai
de vos l'entresenha,
que'il dirai,
si ren sai,
per qu'el lai s'en fenha,

e si'l port que's n'esclaire,
gran gaug en devetz aver,
qu'anc hom no nasquet de maire
tan de be'us puesca voler.
Ie'm n'irai
e'm mourai
ab gauc, on que'm venha ...
no farai,
quar non ai
dic qual plag en prenha."