Rollbrett Songtext

Wise Guys

von Dut-Dut-Duah!

Rollbrett Songtext
Dä kleine decke Dieter sät zo singem Pap:
?Pap ich muss e Rollbrett han.
Weil mer mit dem Dinge schneller,
Vill schneller als op Rollschoh fahre kann.?
?Nix?, sät do d'r Pap
?Do häs doch schon e Kettcar un Carrerabahn.?
De Mam, die jrad am büjele wor
Meint: ?Dat fange mer janit eets an?
Meint: ?Dat fange mer janit eets an?
Dä kleine decke Dieter wor am nächste Dach
Bei singem Pap im Hobbykeller drin.
Un bovven en d'r Kösch fröch Claudia de mam:
?Mam, häst du ming Rollschoh nit jesin??
?Nä?, sät do de Mam,
?Sach mer leever wo dat kleine Büjelbrett lit?
Do röf d'r Dieter vun d'r Stroße rop:
?Ich han jet Neues, Claudia fahr met!? Claudia fahr met!
?Ich han jet Neues, Claudia fahr met!?

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

De Mam kom volljepack vum Supermark heim,
Do schoss dat Rollbrett öm de Eck,
Met dem kleine Dieter un dem Claudia -
De Mam, die wod janz stief vör Schreck!
Paaf, da floch se dann
Met Eier, Äppel, Kappes und dem janze Mess!
?Ihr habt se wohl nit all, ich han de Nas jetzt voll!
Dat saren ich dem Pap, dann jit et Ress!?
Dat saren ich dem Pap, dann jit et Ress

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

Met uns'em Rollbrett jöcke mir die Stroße raf
Un jare links un rächs öm de Eck.
Un wenn de ens de Kurf nit kriss,
Dann lis de met d'r Nas em Dreck!

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!