Polarleechter Songtext

Miljö

von Wolkestadt

Polarleechter Songtext
Un mer trecke üvver et Land
üvver Felder, Berje, Täler und dä Strand
wä och et Lenkrad üvvernemm
de Stroß es frei, de Luff es klar, der Kurs bestemmp

Ohh mer wolle nit vill
kein Ahnung ävver et Ziel
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn ohoh
et sin nor 30 Stunden Fahrt bis dohin ohoh
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn oh
un mer fahre durch de Naach denn hück es alles drin, alles drin

De Finster op noch is et wärm
un op de Rückbank singe mer laut Ärm in Ärm
jeiht dann de Sonn op hingerm See
fahre mer bestimmt schon Spure in de Schnei

Ohh mer wolle nit vill
kein Ahnung ävver et Ziel
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn ohoh
et sin nor 30 Stunden Fahrt bis dohin ohoh
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn oh
un mer fahre durch de Naach denn hück es alles drin, alles drin


Dä Motor us, jetz es et stell
de Stroß es wiess, de Luff es kalt, mer sin am Ziel
jo hee drop waade mer schon lang
dann fängk der Himmel nor för uns ze leuchte aan
Ich wollt schon immer de Polarleechter sinn ohoh
et sin nor 30 Stunden Fahrt bis dohin ohoh
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn oh
un mer fahre durch de Naach denn hück es alles drin

Ich wollt schon immer de Polarleechter sinn ohoh
et sin nor 30 Stunden Fahrt bis dohin ohoh
ich wollt schon immer de Polarleechter sinn ohohoh
un mer fahre durch de Naach denn hück es alles drin, alles drin, alles drin

(Dank an Jens Lin für den Text)