Obsession Songtext

Meduza

von Meduza

Obsession Songtext
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
(Obsession, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind)

Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession, in my mind

Obsession, in my mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind

(Obsession, in my mind)

Obsession, in my mind
Obsession, in my mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind

Obsession

Obsession, in my mind
Obsession, in my mind
Obsession