Loss Mer Singe Songtext

Klüngelköpp

von Us Kölschem Holz

Loss Mer Singe Songtext
Loss mer singe, loss mer laache,
loss mer jet jlöcklich sin.
Wat koss schon de Welt, et es doch ejal,
su jung wie hück weede mer nit mih sin.
Loss mer singe, loss mer laache,
loss mer jet jlöcklich sin.
Wat koss schon de Welt, et es doch ejal,
su jung wie hück – weede mir nit mih sin.