Kirchturmspetze Songtext

Miljö

von Momang!

Kirchturmspetze Songtext
Bes du in Kölle jebore,
ävver et trock dich do fott
Ejal wo du bes und ejal wat du mähs
Et kütt die Zick, do küss du zoröck
Weil dat Heimat es.
Mir hevve die Jläser,
weil et immer su wor
un singe die Lieder us all denne Johr
vun Kirchturmspetze un Sunnesching
vum Ruude und Wiess in der Stadt am Rhing.

Uch wenn du wick jereist bes
häs vun dr Äd vill jesinn.
De janze Welt em Kopp
ävver Kölle em Hätz,
bevür du et weisst bes du widder daheim.
bevür du et weisst bes du widder daheim.

Weil dat Heimat es.
Mir hevve die Jläser,
weil et immer su wor
un singe die Lieder us all denne Johr
vun Kirchturmspetze un Sunnesching
vum Ruude und Wiess in der Stadt am Rhing.

Vum Dom der in Kölle bliev,
un wie dat Trömmelche jeiht,
vum Wasser dat jot is,
och vum FC dat Leed.
vun Räuber, vun Buure,
un ner Superjeile Zick

Wie et is wenn man Prinz is,
darob drink mer eine met.
Weil dat Heimat es.
Mir hevve die Jläser,
weil et immer su wor
un singe die Lieder us all denne Johr
vun Kirchturmspetze un Sunnesching
vum Ruude und Wiess in der Stadt am Rhing.

Mir hevve die Jläser,
weil et immer su wor
un singe die Lieder us all denne Johr
vun Kirchturmspetze un Sunnesching
vum Ruude und Wiess in der Stadt am Rhing.

(Dank an Jana Nina für den Text)