Jagd Der Löwinnen Songtext

Der König der Löwen

von Mehr Songtexte

Jagd Der Löwinnen Songtext
Löwinnen: Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba S'qhubeke nisiyo zingela Tsah tsah tsah Tsah-tsah mama wele tsah-tsah Tsah-tsah mama wele, zingela baba U ye-yehhh nibo ah hayi ha U ye-yehhh oh u ye-ye nibo ah hayi ha U ye-yehhh nibo zingely baba U ye-yehhh oh u ye-ye nibo Antilope: Ho-lo-lo ma'; ee ho-lo-lo ma' , ah ye, ah ye, ah ye, ho-lo-lo ma' He-lel-le he-le-leh-eh-eh-eh ho-lo-lo ma' ah-ha Ah-hayi,ah-hayi, ah-hayi, ah-ha, Ah-hayi, ah-hayi, ho-lo-lo ma', ah-hem, ah-hem, Ah-hem, ah-hemmm. Löwinnen: Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba Ah ha hayi (ya) hayi (ya) hayi (ya) hayi we baba Zingella siyo zingela baba