Home Es Wo D'r Dom Es Songtext

Kasalla

von Immer en Bewäjung

Home Es Wo D'r Dom Es Songtext
600 kilometer fott vun däm wat heimat es
ich fahr de janze naach bes ich ding spitze sinn
wiesse striefe om asphalt
dä kaffee weed kalt
de musik lauter ich ben aanjeschnallt

600 kilometer bes ich widder odme kann
ich maach et navi us d'r wääch fing ich allein
blaue schilder wiesse schriff
ming kess es e schiff
volle kraff et ruder fess em jriff

un he die stross jeiht immer nor jraadus
irjendwann rääts aff un dann es schluss
ding leuchte en dä naach dat jeiht nie us
säät ich ben zo hus

un dann jeiht jraad de sonn op hell un klor
ich fahr övver de zoobrück un ben do
fenster runger kölsche luff
ich sing

home es wo dä dom es (4x)

wör dat new york dann wööds du de freiheitsstatue sinn
ejal woher mer kütt mer süht wohin et jeiht
du bes die richtung un dat ziel
dat krüz op d'r kaat
wenn ich dich sinn dann kumm ich endlich aan
600 kilometer fott vun däm wat heimat es
ich fahr de janze naach bes ich ding spitze sinn
wiesse striefe in der naach
dat leed hält mich waach
und ich fahr wigger richtung neue daach

un he die stross jeiht immer nor jraadus
irjendwann rääts aff un dann es schluss
ding leuchte en dä naach dat jeiht nie us
säät ich ben zo hus

un dann jeiht jraad de sonn op hell un klor
ich fahr övver de zoobrück un ben do
vun dem bleck krich ich nie jenoch

ich sing

home es wo dää dom es (4x)

du steihs do wo ich hinjehür
wo ich de janze naach dorchfahr för
ich kumm immer widder zoröck zo dir

hey hey

un dann jeiht jraad de sonn op hell un klor
ich fahr övver de zoobrück un ben do
vun dem bleck krich ich nie jenoch

ich sing

home es wo dää dom es

(Dank an KerstinM für den Text)