Häng Huh Songtext

Kasalla

von Et jitt Kasalla

Häng Huh Songtext
Do sähs, do häs hück widder jarkein Zick
Nur Job em Kopp, dat määt mich ech verröck
Ich will hück Naach su jään met dir jet drinke jonn
Em Levve blieve mer nit levvenslänglich jung

Ich hol dich aff, eruss he us dem Knass
Do bruchs ens Luff, komm met, mer jevve Jas
De Junge waade ald em Waare, komm steich en
Hück jommer steil en dä jeilsten Stadt am Rhing...
Alle Häng huh! Dat es ne Üvverfall
Alle Häng huh! Jetz, he un üvverall
Denn du und du und ich sin mir
Un hück maacher mer Krawall
Un danze met d'r Schmier

Et Lääve rennt, wat wor, kütt nie zorück
Dat He un Jetz es unsere beste Zick
Mol ding Bild em Üvverläävensjroßformat
Hol noch ens Luff un dann dröcke mer op Start

De Handschell fott, dis Naach, do simmer frei
Wat morje kütt es Kaatelejerei
Mer sin de Sondereinheit un du bes dä Boss
Et jitt kein Limit, dat Pedal bes op de Stroß

Alle Häng huh! Dat es ne Üvverfall
Alle Häng huh! Jetz, he un üvverall
Denn du und du und ich sin mir
Un hück maacher mer Krawall
Un danze met d'r Schmier

Kanns du dä Pulsschlaach spüre
De Stadt kann uns jehüre
Verjiss ens all ding Sorje
Kopp us un mitjeflore
Kanns du dä Pulsschlaach spüre
De Stadt kann uns jehüre

Alle Häng huh! Dat es ne Üvverfall
Alle Häng huh! Jetz, he un üvverall
Denn du und du und ich sin mir
Un hück maacher mer Krawall
Un danze met d'r Schmier

(Dank an Flo für den Text)