Fleisch Un Bloot Songtext

Kasalla

von Immer en Bewäjung

Fleisch Un Bloot Songtext
Bes du stolz op ding Stadt? Oder stolz op he dat Land?
Oder kann et sinn, dat du nur jlücklich bes, dat ding Weeg he stund?

Sach, wofür häss du Angs?
Dat keiner mieh ding Sproch versteht,
dat irjendeiner mem Flochzeuch en der Dom rinn flüch?
Jläuvs du dat ech, is dat der Jrund?

Äwwer wenn du ehrlich bess, ejal, woran Du jläuvs oder nit: Paar Idiote jitt et överall.
Äwwer wat simmer dann ongerm Strich?

Luur uns aan – mer sinn alle nur us Fleisch un Bloot.
Mer sinn alle nit nur schlääsch un jot.
De Maske eraff, Hätz en d'r Hand, all Kaate op dä Desch jelaht.
Mer sinn alle nur us Fleisch un Bloot jemaat.

Jläuvs du, dat Pro Köln „För Kölle“ heiß un dat der Räsch hät, der et Muul opriess?
Ich jläuv janz sicher, et wör leichter, sich zo verstonn, wenn mer all ens de selve Sproch sprich.

Stell Dir vür, dat du he jebore bess un dat he trotzdem nit ding Heimat es.
Weil du zwesche de Stöhl sitz un immer dat Jeföhl häss, dat du nirjendwo anjekumme bes.

Wenn mer ens ehrlich es: Vulkomme ungerschiedlich simmer nit.

Luur uns aan – mer sinn alle nur us Fleisch un Bloot.
Mer sinn alle nit nur schlääsch un jot.
De Maske eraff, Hätz en d'r Hand, all Kaate op dä Desch jelaht.
Mer sinn alle nur us Fleisch un Bloot jemaat.

Mer sinn alle nur us Fleisch und Bloot
Alle nit nur Schlääsch un jot
Alle nur aus Fleisch un Bloot jemaat


(Dank an v. hemmerling für den Text)