Düş Ağrısı Songtext

Knight Errant

von Mehr Songtexte

Düş Ağrısı Songtext
Sözcükler týnlar uzakta
Tanýmlar geçmiþini
Ruhunu ilhak ederken
O meþum gün düþleri
Kanýný canýný sömüren
Çýkýþsýz yollara süren
Zamaný yok eden...
Hayatýndan
Suretin geçer uzaktan
Düþ aðrýsý avucumda
Faili meçhul anýlarýn içinde
Ben sen miyim?
Varlýðým varlýðýna eþ kýlan
Amansýz baþ kaldýran
Düzeni alt üst eden...
Sorular mý?
Tek baþýma olsam bu dünyada
Varlýðýn güç veriyor
Bir baþýma kalsam þu âlemde
Varlýðýn güç veriyor