De Valse Zeeman Songtext

Lais

von Mehr Songtexte

De Valse Zeeman Songtext
Vaarwel, mijn Griet en ik ga naar zee De wind is reeds noordoost Het schip ligt zeilklaar op de ree Dus Grietje wees getroost Straks kom ik weer naar 't vaderland En dan wordt gij mijn vrouw Ik heb mijn hart aan U verpand Ik reken op uw trouw Dus Grietje denk dan ook aan mij Beschouw u reeds als bruid Ga nooit met knapen wie 't ook zijn Ga nooit met and'ren uit O Grietje droog uw tranen af Men liefste schrei niet meer Gij zijt en blijft mijn hartelief En spoedig keer ik weer Wees niet jaloers mijn lieve Griet Al zeg ik U vaarwel Die bruine meisjes kus ik niet Die zijn zo zwart van vel Maar de stuurman kwam aan het Oosterstrand Daar was zijn hart gerust En menig meisje bruingebrand Werd ook door hem gekust Maar wat deed Grietje bleef zij 'm trouw Neen toen zij vernam Werd zij dien dag reeds bootsmansvrouw Toen hij weer binnenkwam