Anka Songtext
Geceye gebe yüreðine çökmüþ kaygý
Sözcüklerin yýpranmýþ
Bakmýþsýn
Aynada bir yabancý:
Ýncinmiþ, parçalanmýþ
El öfke, yürek isyan
Gözyaþý berdevam.
Geçmiþin geçmesi
...zorludur
...bilmesi
Dolunay þahidindir
Aðlarken yakmýþsan bedenini,
Dönüþ yoksa artýk geri,
Gözyaþýn aþýn olur.
Bir kalemde silmiþse tanýk, tansýðý;
Yanmak düþsün payýna
Bakmýþsýn doðmuþ Zümrüdü Anka
Tüm görkemi, ihtiþamýyla
Ne öfke kalýr geriye, ne bir isyan:
Gökyüzü berdevam!