Angela Songtext
Angela te chiamar'n all'istante
Angela te faciett stess Dio
Angela ch'a pe tte morono in tanti
Angela ch'a pe tte moro pur'io

se ie iesse in paravise ch'i sante
e nun truvasse a tte me n'iesciarria
se iesse n'fern
e te truvasse
stu n'fern paravise pe mme sarria

Angela ch'a pe tte morono in tanti
Angela ch'a pe tte moro pur'io