Aff Jeiht Die Wilde Fahrt Songtext

Kasalla

von Us Der Stadt Met K

Aff Jeiht Die Wilde Fahrt Songtext
Du küss aan, op d'r Welt
Keiner fröch Dich op Dir dat jefällt
Puddelrüh ussjesatz
op dem riesieje Rummelplatz
Dinge Fahrsching, affjeknips
un der Büjel drück Dich in der Sitz
de Bahn fährt aan met enem Ruck
Versök ze laache, wünsch Dir Jlöck
Hal Dich fass denn et jitt kei zeröck
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Et Levve es en Achterbahn
Mer kumme niemols aan
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Erop un eraff un se hält nit aan
Ohohoo Ohohoo oh un se hält nit aan
Du bruchs einer, an dinger Sick
Der ding Hand hält, op dem wilde Ritt
och wenn de Welt op dem Kopp steiht un kipp
eropp jeiht langsam, eraff jeiht et flöck
Met Volljas en de nächste Kurv
Du fälls fass eruss un kriss kei Luff
loss dich falle, bes schwindelfrei
Wenn se aanhält es alles vörbei
Auge zo, Ärme huh un jetzt schrei!
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Et Levve es en Achterbahn
Mer kumme niemols aan
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Erop un eraff un se hält nit aan
Ejal wie Du zidders am Engk wills Du noch en Rund
Doch Do häss nur ein Kaat,
dröm lääv jede Sekund
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Et Levve es en Achterbahn
Mer kumme niemols aan
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Erop un eraff un se hält nit aan
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Et Levve es en Achterbahn
Mer kumme niemols aan
Aff jeiht die wilde Fahrt! Ohooo!
Erop un eraff un se hält nit aan
Wohohoho
Wohohoho
Wohohoho
Un se hält net an!
Wohohoho
Wohohoho
Wohohoho
Un se hält net an!