Yama-Ha Songtext
Yamaha
Mitsubishi
Toyota
Suzuki
Sony

Minolta
Kawasaki
Sanyo
Casio
Toshiba.
Yamaha
Mitsubishi
Toyota
Suzuki
Sony

Minolta
Kawasaki
Sanyo
Casio
Toshiba.

Collega djin sei da Teno.
Collega djin sei da Haha.
Collega djin sei da Saito.
Collega djin sei da Hahahaha.

Yamaha
Mitsubishi
Toyota
Suzuki
Sony
...
Collega djin sei da Teno...
Collega djin sei da Teno...