Volta Songtext
Como póden per sas culpas
Os ómes seer contreitos
Assi póden pela Virgen
Depois seer sãos feitos
Como póden per sas culpas
Os ómes seer contreitos
Assi póden pela Virgen
Depois seer sãos feitos

Ond' avēo a un óme
Por pecados que fezéra
Que foi tolleito dos nembros
Dū'a door que ouvéra
Et durou assi cinc' anos
Que mover-se non podéra
Assi avia os nembros
Todos do córpo maltreitos

Como póden per sas culpas
Os ómes seer contreitos
Assi póden pela Virgen
Depois seer sãos feitos

Ond' avēo a un óme
Por pecados que fezéra
Que foi tolleito dos nembros
Dū'a door que ouvéra
Et durou assi cinc' anos
Que mover-se non podéra
Assi avia os nembros
Todos do córpo maltreitos

Como póden per sas culpas
Os ómes seer contreitos
Assi póden pela Virgen
Depois seer sãos feitos
Como póden per sas culpas
Os ómes seer contreitos
Assi póden pela Virgen
Depois seer sãos feitos