Tua / Bigger Songtext

Stan Walker

von Te Arohanui

Tua / Bigger Songtext
I tipu mai au i te whārua e
Ahakoa te aha amu kore e
Kia whakarongo mai ki ō ui korekore ana
Ka whakaaro ake he aha te aha
E kore noa ētahi e rerekē
Kia mau ki ō pae tawhiti
Ahakoa te kōkēi
He mana nui tō te āki
Hei aha te whakaaro-iti
Tiro ki tua, (ki) tua rā e
Whakarongo ki ngā wai o Roto e
Kei wehi i te wehenga i tō awa
Tiro ki tua, tiro ki tua, tua
Tua
Tua
Tua
Tua

He korokoro Tūī roto pakoro e
Kīia mai au e kore e rere
I mōhio au he nui noa atu rā
Tōku oranga, inā te hirahira
He oranga ngākau kei tua rā (kei tua rā)

Tiro ki tua, (ki) tua rā e
Whakarongo ki ngā wai o Roto e
Kei wehi i te wehenga i tō awa
Tiro ki tua, tiro ki tua, tua
Tua
Tua
Tua
Tua

Kia mau ki ō pae tawhiti
Ahakoa te kōkēi
He mana nui tō te āki
Hei aha te whakaaro-iti

Tiro ki tua, (ki) tua rā e
Whakarongo ki ngā wai o Roto e
Kei wehi i te wehenga i tō awa
Tiro ki tua, tiro ki tua, tua
Tua
Tua
Tua
Tua
Tua
Tua
Tua
Ti-tiro ki
Tua

Tiro ki tua, (ki) tua rā e
Whakarongo ki ngā wai o Roto e
Kei wehi i te wehenga i tō awa
Tiro ki tua, tiro ki tua, tua