Tilforn Tid Songtext

Nortt

von Ligfærd

Tilforn Tid Songtext
Fanget i spejl
Afmagt i lænker
Agter ej at drage aand
Vandring efter intet
Pagt med døden
Foragt grundet liv
Fra tiden indtraf