One By One Songtext
[CHOR] Ibambeni njalo bakithi ninga dinwa Ninga phelelwa nga mandla Siya ba bona ngekebalunge One by one, sizo nqoba One by one, sizo nqoba One by one, sizo nqoba Ibambeni njalo bakithi ninga dinwa Ninga phelelwa nga mandla Siya ba bona ngekebalunge One by one, sizo nqoba One by one, sizo nqoba One by one, sizo nqoba One by one, sizo nqoba Ngo bathina siya zaz' Ngo bathina siya zaz' Ngo bathina siya zaz' Ngo bathina siya zaz' Zobona bayabaleka Zobona, zobon' Zobona, zobon' Zobona, zobon' Zobona bayabaleka Zobona, zobon' Zobona, zobon' Zobona, zobona amagwala hi-ee Umhlaba wa bantu Gazi la bantu Siya zidla ngalo Umhlaba wa bantu Gazi la bantu Siya zidla ngalo Umhlaba wa bantu Nokhokho bethu Siya zidla ngawo Umhlaba wa bantu Nokhokho bethu Siya zidla ngawo Umhlaba wa bantu Nokhokho bethu Siya zidla ngawo Umhlaba wa bantu Nokhokho bethu Siya zidla ngawo Hayi-ee, heh Kumnandi bakithibo Kumnandi kwelakakith Eafrica