Nkolo Okosunga Songtext

Lokua Kanza

von Toyebi Te

Nkolo Okosunga Songtext
Woh na na na na no no no oh
Na nu no na nu no na nu na no na na

Yo obundi oh oh mikolo mingi oh kasi
Makambo ya mokili elekeli yo mbeka ah

Yo meki na makasi ya mwana moto ndenge
Bakosalaka oh kasi makambo ya mokili elekeli
Yo mbeka ye eh
Tango yo obanzi makambo esili oh
Tombola miso na yo pe tola likolo

Tango yo obanzi mokili ekomi nasuka dit eh
Nkolo nalikolo akoya po asunga yo oh

Woh na na na na no no no oh
Na nu no na nu no na nu na no na na

Oh nkolo akosunga yo
Mokili esuki te okimi nano nasuka te

Mikakatano ya mokili ezalaka na
Libandeli na ngo pe na suka
Oyo nionso okomona awa na nse
Ezali se koleka
Tombola miso na yo likolo
Nkolo ye azali seko seko po na libela
Tango mikakatano elekeli yo
Nkolo akosunga yo oh moninga eh

Woh na na na na no no no oh
Na nu no na nu no na nu na no na na

Nkolo akosunga yo
Tango yo okobanza mokili ekosuka ekobanda

Woh na na na na no no no oh
Na nu no na nu no na nu na no na na

Nkolo na likolo akosunga yo oh
Ezali suka te oh
Tombola miso na yo
Tala likolo nkolo akoya po na yo akufaki
Po na ngaï po na biso
Po na bo moyi na ngaï na yo

Tu na na na na no no no oh