Mungu Songtext
(Lokua Kanza)

Watu wana tafuta ukweli

Mapendo kwenye iko ni mbali

Duniya ni iko na liya liya

Watu wana fika sa wa nyama
Nani ata weza kusema ye ni kweli

Inabakiya tu mungu atu poneshe