Modlitwa Songtext

Lzy

von Mehr Songtexte

Modlitwa Songtext
1. S³oñce jest ju¿ coraz ni¿ej Zatonê³o w morzu niewiary Jestem obojêtna ju¿ na Twoj¹ mi³o?æ Jestem obojêtna ju¿ na Twoje objawienia Refren: Zamykam oczy i udajê, ¿e nie widzê Zatykam uszy i udajê, ¿e nie s³yszê Zamykam serce i udajê, ¿e nie czujê To nie jest chyba najlepsza modlitwa 2. S³oñce jest ju¿ coraz ni¿ej Nie, nie wszyscy pójdziemy do raju Jestem obojêtna ju¿ na Twoje dobro Nie, nie odrzucaj mnie, nie, bo kiedy?... ...kiedy? by³am, by³am Twoja Refren: Zamykam oczy i udajê, ¿e nie widzê Zatykam uszy i udajê, ¿e nie s³yszê Zamykam serce i udajê, ¿e nie czujê To nie jest chyba najlepsza modlitwa