Minge Dom Songtext

Höhner

von Mehr Songtexte

Minge Dom Songtext
Minge Dom, ich ben stolz op dich för mich bes do mieh als bloß Kirch en dir sin Heimat un Himmel vereint Jeschichte, Vollkommenheit Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich e Hus för Ärm un Rich, un jeder, dä dich Wunder erbleck spürt jet vun Fridde un vun Jlöck. Do häs no Jebotsdach, e Johrhundert eröm zo dinger Vollendung kom Kaiser Willem. Zick der Zick han ding Jlocke off trorich jeklunge, manch einer hät sich nit mieh zusammejefunge Trotz Bombe un Mine, do häs dich jot jehalde mer süht se nit mieh, vum Kreech ding Falde un öm dich eröm es widder alles en Schoß stolz rags do üvver Kölle erus. Minge Dom, ich ben stolz op dich för mich bes do mieh als bloß Kirch en dir sin Heimat un Himmel vereint Jeschichte, Vollkommenheit Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich e Hus för Ärm un Rich, un jeder, dä dich Wunder erbleck spürt jet vun Fridde un vun Jlöck. Wat künns do uns nit för Jeschichte verzälle vun Schicksale us dem ahle Kölle För manche han ding More Zofloch bedück andere han en dir noh der Wohrheit jesök Minge Dom, ich ben stolz op dich för mich bes do mieh als bloß Kirch en dir sin Heimat un Himmel vereint Jeschichte, Vollkommenheit Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich e Hus för Ärm un Rich, un jeder, dä dich Wunder erbleck spürt jet vun Fridde un vun Jlöck. Als Kunstwerk bes do üvverall bekannt vun dingem Zauber sin de Minsche jebannt Do Krönung der Jotik, do Himmeldür Moß un Leech sin vollendet en dir. Doch verjesse weed vill, dinge Zweck un Senn denn nor Kunstwerk allein wellste nit sin zo Dank un Ihr rags do erus als der Welten schönstes Joddeshus. Minge Dom, ich ben stolz op dich för mich bes do mieh als bloß Kirch en dir sin Heimat un Himmel vereint Jeschichte, Vollkommenheit Minge Dom, do bes e Jeheimnis för mich e Hus för Ärm un Rich, un jeder, dä dich Wunder erbleck spürt jet vun Fridde un vun Jlöck.