Midde Band Songtext

Torfrock

von Meisterstücke

Midde Band Songtext
An Fridachobend is de Arbeit vorbi,
Un inne Schlosserie deit Heini een
Schrie.
Griebt de Gitarr' un
Ropt sin Bändmackers an
Un secht to jeden:
,,Nu is Rock'nRoll, Mann!"

Fridach bit Sünnach
Gift dat Rock'nRoIl Pur
Vun Torfmoorholm bi Husum
Got se op Tour.
Se hebt nich veel
In ern lütt Portemonnaie.
Man oppe Bühne kiekt se all bIoß no se.

Tell an, tell an,
Lot dat fetzen un knalln.
Kiek mol de Deerns,
Kiek dor kieken se all.
Wi hebt Talent,
BIoß noch keen Produzent.
Midde Bänd, Midde Bänd

Wi speelt op Dörpen
In een Krog oder Sool
Un inne lmbissbude
Ok all por mol.
Wi sing op Plattdütsch
In uns Rock'n Roll Band
Un sing keen Englisch,
Denn wi don't understand.

Uns Heini het to Hus
‘n Ubungsgarosoh.
Dor steit de Band
Ern Instrumentenkledosch,
De ward denn Obends
Ut de Kisten utpackt
Un denn ward rockt
Bit dat dat Trommelfell knackt

Tell an, tell an,
Lot dat fetzen un knalln.
Kiek mol de Deerns,
Kiek dor kieken se all.
Wi hebt Talent,
BIoß noch keen Produzent.
Midde Bänd, Midde Bänd