Mboka Songtext
Mboka na mwinda oza koyeba te
Baye ba vandi na zelo
Mayi ya pamba ekoma nde olo
Yo ndeko esengi te obanzaka
Mokili ezali kobeba boye

Mokili eza kobeba boye

Molimo na yo, ezangi nde moyi
Keba
Keba oza nde kolimwa

Mikolo na mikolo

Fungola miso na yo pe tala pembeni

Na yo

Tango ekoki ya kolamuka
Kanisa ba oyo bazangi bozwi
Naleli pasi ya boye po nini
Ebongi tolamuka
Naleli pasi ya boye esila libela

Po na libela