Kutt Erop! Songtext

Höhner

von Viva Colonia

Kutt Erop! Songtext
Et es dr janze Daag am rähne
Ming Frau un ich mir sin nur am jähne
Do weed et drusse plötzlich laut
Dä Palm dä hätt en Tüüt jebaut

Kutt erop, kutt erop
Dä Palm dä hätt en Pief jestopp
En Pief su jross wie en bloomevaas met jras
Kutt erop, kutt erop
Dat janze Huus dat mäht sich op
Un stolpert jetz die Trepp erop
Jrosse, Kleine, Dünne, Decke
Jeder will als erster trecke.

Dann hammer et uns jemütlich jemaht
Dä Palm der hätt en Plaat opjelaat
Mir wore jrad so herrlich drop
Do weed op einmal an de Düür jeklopp

Kutt erav, kutt erav
Em Souterain do jeiht et avv
Do jitt et Kölsch un Flönz un Kies
Vum Nies

Se drücke, schubse, tredde un puffe
Jeder will als erster suffe
Do klopp et plötzlich widder an de Düür
>>kutt erop-mer bruche Füür<
Kutt erop, kutt erop...
Kutt erav, kutt erav...
Kutt erop, kutt erop...