Kuetu Mbali Songtext

Lokua Kanza

von 3

Kuetu Mbali Songtext
Kinshasa mosika, ye
Mboka towuta mosika

Kuetu mbali
Siku gani tutarudi kuetu
Tabu inapita
Fasi yo te watu mingi wanateswa sana
Ukosefu ya mapendo
Ndgiya yo te apa duniya ni tabu
Inapaswa weye udjikaze ngufu
Tabu yo te ikona muicho yake
Ndungu wangu kumbuka

Kinshasa mosika, ye
Mboka towuta mosika

Kila kitu
Apa chini duniya ya mungu
Iko na mana yake
Fasi yo te watu mingi wanateswa sana
Ukosefu ya mapendo
Ndgiya yo te apa duniya ni tabu
Inapaswa weye udjikaze ngufu
Tabu yo te ikona muicho yake
Ndungu wangu kumbuka

(Voix Annie Flore)

Kila kuetu
Apa chini duniya ya mungu
Iko na mana yake
Fasi yo te watu mingi wanateswa sana
Ukosefu ya mapendo
Ndiya yo te apa duniya tabu
Inapaswa weye ndjikaze ngufu
Tabu yo te ikona muicho yake
Ndungu wangu kumbuka

Nani na na ne

Mboka towuta mosika
Mboka towuta mosika na ngaï ndeko