Klaas Songtext
Klaas die sprak zijn moeder aan Als dat hij wil gaan trouwen Klaas wat zal u overgaan en hoort naar mijn vermaan Trouwen is op z'n beste Vol zorg en groot dangier Daar steken in veel nesten Al voor een kort plezier Klaas en trouwt uw leven niet Of gij komt in ellende Klaas en trouwt toch niet Of gij komt in 't verdriet Moeder ik ben wijs genoeg En tot mijn rijpe jaren Al de meisjes van de stad Die zijn mij achter 't gat Klaas wilt u bedaren 't Huwelijk is vol pijn vol ruzie en bezwaren Alzo men komt te zijn Klaas en trouwt uw leven niet Of gij komt in ellende Klaas en trouwt toch niet Of gij komt in 't verdriet Al de meisjes van de stad Die steken vol gebreken D'een is lekker, d'ander leeg Dat bleek toen zij ne kleine kreeg Trouwen dat zijn plagen met een bedrogen meid Waar gij in korte, korte rage kok en vader zijt Klaas en trouwt uw leven niet Of gij komt in ellende Klaas en trouwt toch niet Of gij komt in 't verdriet Die een wijf met kinders trouwt, die is altijd geschoren Zowel wijf als weduwnaar, dan ziet dit aardig paar Slaat hij op de vruchten, zo slaat hij op het wijf Het huis is vol geruchten met vloeken en gekijf Klaas en trouwt uw leven niet Of gij komt in ellende Klaas en trouwt toch niet Of gij komt in 't verdriet Trouwt gij met een schoon jonklijf die moet gij wel bewaren trouwt gij met een heel oud wijf G'hoort niks anders dan gekijf Trouwt gij met een kreupel 't is hay, hay, hay, mijn been trouwde met een scheel marmot die ziet er 2 voor één 2 voor één Klaas die kreeg de vrees in 't lijf Al door zijn moeders woorden Hij en wil nog vrouw nog bruid Dus Klaas die speelt nu op zijn fluit. Klaas en trouwt uw leven niet Of gij komt in ellende Klaas en trouwt nu niet Of gij komt in 't verdriet Klaas en trouwt zijn leven niet Want hij vreest voor ellende Klaas en trouwt nu niet Want hij vreest voor verdriet