Je Ne Griäh Songtext
je ne rellegriäh, le briä je legriäh le griä le jene briäh - pah! je ne röllö jenegrä le geriäh je ne geriähä - pah! grigerä le riä le riä grä le riäh je ne briä le briäh griäh ne grinäble je ne rigriäh je ne rigriäh briäle briäh je ne griäh le pah! reliär jen griäh rigeriäne migriäne je ne rigriäh