Dorothea Songtext

Lais

von Mehr Songtexte

Dorothea Songtext
Al die wil horen een nieuw lied Van wat er te Gent in 't Begijnhof is geschied Van Dorothea een overschoone maagd Die Gods vriendinne zeer hehaagd, die Gods vriendinne zeer behaagd Het gebeurd' op een feestdag groot Dat al die jonge nonnen moesten uitgaan om brood En Dorothea ze wiste niet waar gaan Ze is recht naar de edelmeesteres gegaan Ooh Dorothea Ze klopte haastig op de deur Die edelmeesteresse zij kwam zelve veur 'k weet niemand anders als God en gij kom binnen vriendinne en eet met mij, kom binnen vriendinne en eet met mij maar als de maaltijd was gedaan is Dorothea haastig opgestaan en dankte de heer met een zeer groot feest en toen gaf Dorothea haren blijde geest, en toen gaf Dorothea haren blijde geest Ooh Dorothea De klokken luiden klein en groot En niemand die iets wist van Dorothea's dood Ze liepen van verre van bij en naar Om Gods mirakel te zien voorwaar, om Gods mirakel te zien voorwaar ... Ooh Dorothea