D'Hemecht Songtext
Wou d'Uelzecht duerch d'Wisen zeit,Durch d'Fielzen d'Sauer brëcht,Wo' d'Rief länscht d'Musel dofteg bleit,Den Himmel Wein ons mëcht:Dat ass onst Land, fir dat mer geifHeinidden alles won,Ons Hemëschtsland dat mir sou dêifAn onsen Hierzer dron.An sengem donkle Bëscherkranz,Vum Fridde stëll bewaacht,Sou unne Pronk an deire GlanzGemittlech leif et laacht;Sei Vollek fro sech soe kann,An 't si keng eidel Dran:Wei wunnt et sech sou hemlech dran,Wei ass' t sou gutt dohem!Gesank, Gesank vu Bierg an DallDer Ierd, dei ons gedron;D'Leift huet en treie WidderhallA jidder Broscht gedon;Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schein;All Würt, dat vun er klënkt,Greift ons an d' Seil wei HimmelsteinAn dan wei Feier blënkt.O Du do uewen, dem seng HandDurch d'Welt Natioine let,Behitt du d'Lëtzeburger LandVum frieme Joch a Led;Du hues ons all als Kanner schonDe freie Gescht jo ginn,Loss viru blënken d'Freihetsonn,Dei mir sou laang gesinn.