Bila Si Moj Nemir Songtext

Boban Rajovic

von Mehr Songtexte

Bila Si Moj Nemir Songtext
Znam pRoSLo je sVe kaO saN, aL moGLo je boLje daN kaD sam te sReo kLeo sam, pa neMaM voLje kaKo boLi me kaKo boLuJem biLa sii moJ nemiiR bio saM tii hiiR zasTo oDe s dRuGim sTo me osTavii aKo, iKaD miSLiS da se vRaTiS uCiNi to sTo pRe jeR moJe srCe beZ teBe neCe ne UmiJe kaKo boLi me kaKo boLuJem Ref. znaJ, joS uvJeK sanJam isTi saN a teBe neMa daN, sTo doLaZi pRaZan je I nisTa ne donoSi kaKo boLi me kaKo boLuJem Ref.