Bak su felegin isine Songtext

Kivircik Ali

von Mehr Songtexte

Bak su felegin isine Songtext
bak su felegin isine oy oy

neler getirdi ba$ima oyavudan kattin a$ima oy

ne istedin benden felek oy
hain felek zalim felek oyfidan diktim dal vermedin oy

bagban oldum gül vermedin oyarim oldun bal vermedin oy

ne istedin benden felek oy

hain felek zalim felek oyaldin yarimi götürdün oy
yedin ömrümü bitirdin oysonunda ölüm getirdin oy

ne istedin benden felek oy

hain felek zalim felek oy