A Goiserer Jaga Songtext
ja in de stoanagrabn, da wernd de fleck scho apper da wachst des schenste gras, da beste wildbratfraß ja, dass dort gamserln gibt, des woaß a jeder gwiß traut si koa jaga auffi, grad a schütz spott-jodler und a goiserer jaga der "9 wocha" hoaßt der is auf's schütznfonga goar so sakrisch hoaß er muaß oft selber laffa, dass da stecka kracht dass eahm da wochasack am buckl schlagt spott-jodler und da gipfler-jaga is a fescha mann er hat an grau'n rock an, mit greane aufschläg dran da rock is längst scho zrissn, aber zoihlt no nia wann i's da gipfler wa, des wa ma z'schia spott-jodler